Sådan foregår visitationen

Visitation til institutionerne i Center for Socialpædagogik

Psykiatrifagligt Konsulentteam

Har du som sagsbehandler brug for særlig rådgivning indenfor området børn og unge med psykiske vanskeligheder eller psykiatriske lidelser?

Lovmæssigt grundlag

Center for Socialpædagogik og Psykiatris lovmæssige grundlag

Tilsynsrapporter på skoleområdet

Center for Socialpædagogik og Psykiatris samlede tilsynsrapporter på skoleområdet