""

Kombinationstilbud

CSP tilbyder skræddersyet Kombinationstilbud ud fra det enkelte barns, den unges og families behov.
""

Koordinatorenheden

Koordinatorenheden tilbyder faglig gratis vejledning og støtte til sagsbehandlere, der arbejder med børn og unge med psykologiske problemer.

Sådan foregår visitationen

Visitation til institutionerne i Center for Socialpædagogik
""

Tilbudsportalen

Links til Tilbudsportalen for Center for Socialpædagogik og Psykiatris døgninstitutioner

Tilsynsrapporter på skoleområdet

Center for Socialpædagogik og Psykiatris samlede tilsynsrapporter på skoleområdet
""

Lovmæssigt grundlag

Center for Socialpædagogik og Psykiatris lovmæssige grundlag