Indsats på tværs

""

Indsats på tværs

Indsats på tværs arbejder med at forbedre behandlingsforløb for anbragte børn og unge i alderen 12-18 år, der er ramt af psykisk sygdom.
""

Samarbejde med Børne- og Ungepsykiatrisk Center

Udvidet samarbejdsmodel for CSP, Borgercenter Børn og Unge og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden.
""

Kontakt

Kontakt Indsats på tværs.