Forældrepanelet i CSP har nedsat kursus-udvalg

ForældrePanelet i CSP har nedsat et kursus-udvalg, som vil arrangere kurser for forældre med børn og unge i CSPs tilbud.

Vi mødes første gang onsdag d. 22. august kl. 18.00 på Limfjordsvej i Vanløse.

Har du lyst til at være med i udvalget eller blot har forslag til emner, så kontakt Trine Lindskov på 5152 7691 eller på mail: f03g@kk.dk.

 

""

Tæt på familien

Forældresamarbejde med CSP
""

At have et barn i dagbehandlingstilbud

Læs Eas fortælling om, hvordan hun oplever samarbejdet med Solbakken, og det at have sin søn i dagbehandlingstilbud.
""

Visitation i Center for Socialpædagogik og Psykiatri

Det er sagsbehandleren fra Borgercenter Børn og Unge, der står for visitation til Center for Socialpædagogik og Psykiatri.
""

Et positivt forhold til egen krop

På institutionerne i CSP får børn og unge psykomotoriske behandlinger, som hjælper dem til at få et mere positivt forhold til egen krop.
""

Behandlingstilbud for unge med spiseforstyrrelser og deres familier

Den 1. april 2014 er der åbnet et ambulant behandlingstilbud i CSP for unge med spiseforstyrrelser og deres familier.