Forældresamarbejde

En af de vigtigste opgaver i CSP er at understøtte, at de børn og unge, der er tilknyttet centret, får den rette hjælp og støtte til at leve selvstændige og meningsfulde liv - på trods af psykisk sygdom og psykosociale udfordringer. Forældrene spiller en helt central og afgørende rolle for, at vi kan lykkes med dette. Vi ønsker et tæt samarbejde med alle forældre mens deres barn er indskrevet på en af vores institutioner.

""

Tæt på familien

Forældresamarbejde med CSP
""

At have et barn i dagbehandlingstilbud

Læs Eas fortælling om, hvordan hun oplever samarbejdet med Solbakken, og det at have sin søn i dagbehandlingstilbud.
""

Visitation i Center for Socialpædagogik og Psykiatri

Det er sagsbehandleren fra Borgercenter Børn og Unge, der står for visitation til Center for Socialpædagogik og Psykiatri.