Velkommen til Specialinstitutionen Skodsborg

Specialinstitutionen Skodsborg har til huse i en skøn ældre ejendom i tre etager med en stor have og direkte udsigt og adgang til Øresund.

Pladser

Skodsborg er normeret til 6 pladser, og yderligere 2 fleksible pladser. 4 af pladserne er delvis lukkede pladser.

Der er mulighed for at lave skræddersyede forløb på institutionen og/eller i samarbejde med andre tilbud. Skodsborg tilpasser altid indsatsen til den enkelte unge og familien. Det betyder, at der laves individuelle, specialiserede indsatser på institutionen, i byen og i familien/netværket som alle bygger på evidensbaserede metoder.

På de delvis lukkede pladser kan den unge skærmes i max 5 dage ad gangen og max 30 dage på et helt år (læs mere i serviceloven § 63 a. og lov om voksenansvar § 12 og 13).

Skærmning er et supplement til den generelle behandlingsindsats på Skodsborg, når og hvis den unge i kortere eller længere tid er utilgængelig for behandlingsarbejdet – og i risiko for at lide alvorlig skade på udvikling og sundhed. Skærmning skal forstås som en intensiv og omsorgsfuld behandlingsmetode, der i bedste fald kan tilsikre og underbygge behandlingsindsatsen i forhold til den unge.

Når en ung skærmes, har en ung adgang til et neutralt værelse, hvor der er tilknyttet en stue og toilet- og badeforhold. Den unge kan f.eks skærmes, når den unge har brug for ro eller er til fare for sig selv og/eller andre. Der skærmes kun, når andre pædagogiske indsatser er forsøgt uden effekt. Det er Børne- og Unge-udvalget, der træffer afgørelse om skærmningskriterierne

Målgruppe

Børn og unge i aldersgruppen 12 – 17 + år med mulighed for efterværn. Målgruppen er unge, som:

  • Har en ekstrem udadreagerende og selvskadende adfærd og i perioder kan være selvmordstruede
  • I perioder kan have behov for skærmning
  • Har komplekse psykiske og psykiatriske vanskeligheder, såsom personlighedsforstyrrelser, psykiske udviklingsforstyrrelser, affektive lidelser og psykoser
  • Kan have sidediagnoser som angst og depression.
  • Kognitivt befinder sig indenfor eller tæt på normalområdet