Velkommen til dagbehandlingsinstitutionen Frederikshøj

Frederikshøj er en dagbehandlingsinstitution for børn og unge i alderen 6-17 år. Vi har 55 pladser fordelt på 4 aldersopdelte grupper.

På Frederikshøj tror vi på, at alle børn gør det bedste de kan, og har potentiale for at udvikle sig i en positiv retning. Vi tror på, at en god alliance og et godt samarbejde med børn og deres familie er afgørende for at skabe positive forandringer og mulighed for at udvikle sig i positiv retning.

Når det er svært og nye mål skal nås, er det vores fornemmeste opgave at kigge refleksivt på egen praksis og i samarbejde med barnet og familien ændre behandlingen, så der opstår nye muligheder for barnet.

Vi tager det professionelle ansvar dybt alvorligt, men skaber en hverdag med leg, læring og glæde for alle.

Målgruppe

Frederikshøjs målgruppe er børn og unge i aldersgruppen 6-17 år, som:

  • Har lette til moderate psykiske udfordringer og/eller socioemotionelle vanskeligheder, med en udadregerende adfærd.
  • Har ofte diagnoser, indenfor det adfærds- og følelsesmæssige spektrum, tilknytningsforstyrrelser eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
  • Har kognitive evner i normalområdet eller lettere reducerede kognitive evner.