Velkommen til Center for Socialpædagogik og Psykiatri

 • ""
Dag-, døgn- og skoletilbud til udsatte børn og unge med sociale, psykologiske og psykiatriske behandlingsbehov.

Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP) består af 7 specialiserede institutioner med hver deres særlige profil og behandlingsmuligheder. Centret rummer desuden en faglig enhed, ROBUS et ambulant tilbud til spiseforstyrrede, fælles administration og et centralt visitationsudvalg. Centret tilbyder individuelt tilrettelagte fleksible forløb på de enkelte institutioner eller som et samarbejde mellem flere institutioner eller tilbud.

Centrets målgruppe

Centrets målgruppe er børn og unge i alderen 5-18 (23) år med sociale, psykologiske og psykiatriske udfordringer samt deres familie og netværk. For ungeinstitutionerne gælder, at de psykiatriske problematikker altid er dominerende.

Centret leverer specialiserede og skræddersyede indsatser indenfor skole- og dag- og døgnområderne. Centrets indsatser er ofte kombinationer mellem institutions- og hjemmebaserede indsatser eller indsatser planlagt sammen med andre aktører på området.

Centrets fokusområder

 • Arbejde tæt på familien og sikre at børnene/de unge og deres pårørende oplever sig som medborgere og inddraget i egen behandling.
 • Sikre at omstillingen på ungeområdet, Tæt på Familien realiseres.
 • Vi har fokus på at samskabe omkring den enkelte opgave, både med familien, civilsamfund, frivillig organisationer og andre offentlige organisationer.
 • At tage udgangspunkt i vores kerneopgave, læring og udvikling. Vi tror på at alle kan lære og udvikle sig med den rette indsats.
 • Styrket tværsektorielt samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien med det tværsektorielle projekt Indsats på tværs
 • Fleksibilitet og individuelt tilpassede indsatser med omsorg for familiens, barnets eller den unges psykologiske, sociale og psykiske vanskeligheder
 • Styrke børnenes og de unges sundhed i tråd med Sundhedslovgivningen. Systematisk opfølgning på medicinhåndtering og målsætning for børnenes og de unges sundhed, etablering af medicinrum, opkvalificering af personalet på sundhedsområdet mm.
 • Personalets praksis er baseret på evidens og viden.  Metoder og tilgange i centret er bl.a. PALS, ART, kognitiv adfærdsterapi, Minvej, KP metoden, løsningsfokuseret tilgang m.fl. Metoder og tilgange er tilpasset til målgrupperne på institutionerne og det enkelte barn, ung eller familie
 • Vi har fokus på fritid og fysisk aktivitet. Vi samarbejder med Idrætsprojektet omkring flere af vores unge. UngeHuset Emdrup er i gang med at etablere en Idrætsforening i samarbejde med Idrætsprojektet på UngeHuset Emdrup, hvor unge fra UngeHuset Emdrup sammen med andre, kan dyrke Idræt om eftermiddagen.
 • Skolegang. Målet for alle børn og unge er at afslutte 9. klasse med afgangsprøverne og komme i ungdomsuddannelse