Ungehuset Emdrup

Ungehuset Emdrup er beliggende i Københavns Nordvest kvarter.

Ungehuset Emdrup består af 2 døgnafdelinger Emdrup Upstairs og Emdrup Kollegiet. 

Pladser
Ungehuset Emdrup er normeret til 20 døgnpladser fordelt på 10 døgnpladser på Emdrup Upstairs og 10 pladser på Emdrup Kollegiet.

Målgruppe
Målgruppen er unge med komplekse psykiske vanskeligheder i alderen 13-18(23) år med:

  • Psykiske/psykiatriske vaskeligheder med en vis kompleksitet, kognitivt (begavelsesmæssigt) indenfor eller tæt på normalområdet, diagnosemæssigt med psykoser, skizofreni, bipolare lidelser, autismespektrum-forstyrrelser samt personlighedsforstyrrelser(ikke voldsomt udadreagerende).
  • Unge som har side vanskeligheder (komobiditet) som angst, depression, OCD, spiseforstyrrelse eller ADHD.
  • Unge som har adfærdsmæssige vanskeligheder, der kan vise sig ved selvskadende adfærd, selvmordstrusler eller selvmordsforsøg, affektlabilitet, et mindre brug af rusmidler, der ses som sekundær følge af de psykiske vanskeligheder (selvmedicinering).

Målgruppen befinder sig i området mellem (Børne- og ungdoms) psykiatrien og Socialforvaltningen. De unge har enten været indskrevet på en af CSPs døgninstitutioner, været i anden foranstaltning eller er nyudredt med behov for særlig støtte og forståelse relateret til deres psykiatriske vanskeligheder.

Målgruppen vil erfaringsmæssigt, i en eller anden grad, kunne indgå i ungdomsuddannelse og videreuddannelse og gradvist mestre eget liv blot de tilbydes nænsomme præmisser over tid.