Uddannelse som AART træner

  • ""
Vi tilbyder uddannelsen til AART-træner (Adapted Aggression Replacement Training)

Vi tilbyder uddannelsen til AART-træner (Adapted Aggression Replacement Training) til lærere, pædagoger, socialfaglige medarbejdere mv. Der er allerede planlagt flere kurser i løbet af året,  og vi laver også individuelle aftaler.

AART er en evidensbaseret metode, som kan bruges både i almene institutioner i børnehaver og folkeskoler samt indenfor specialområdet i eksempelvis rådgivningsenheder, døgninstitutioner, dagbehandlingstilbud, specialskoler og sikrede afdelin­ger.

Deltagerne får en certificeret AART uddannelse og får specifikke færdigheder i arbejdet med børn/unge indenfor social færdigheder, vredeshåndtering og moralsk ræsonnement.

Det er uddannede og kompetente AART instruktører fra Solbakken (CSP) og Nexus (CUKU), som står for uddannelsen.

For yderligere information, herunder pris, tilmelding mv., se nedenstående foldere:

  • AART træner folder rettet mod personale der overvejer en uddannelsen
  • AART til ledelsen rettet mod ledelsen der overvejer at sende sine medarbejdere på uddannelsen