Specialinstitutionen Jacob Michaelsens Minde

Jacob Michaelsens Minde (JMM) ligger i naturskønt område i Skodsborg tæt ved skov og vand.

Specialinstitutionen Jacob Michaelsens Minde består af to afdelinger: Kernehuset og Helenes Hjem. Derudover er der intern skole. JMM er en del af Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP).

Pladser

På JMM er der 16 døgnpladser fordelt på 3 afdelinger, samt mulighed for 6 dagbehandlingspladser? Der er 24-30 pladser i den interne skole. Der er mulighed for at lave skræddersyede forløb på institutionen og/eller i samarbejde med andre tilbud. JMM tilpasser altid indsatsen til den enkelte unge og familien det betyder, at der laves individuelle, specialiserede indsatser på institutionen, i byen og i familien/netværket som alle bygger på evidensbaserede metoder.

Målgruppe

Målgruppen er unge i aldersgruppen 13 – 17+ år med mulighed for efterværn, der:

  • Kognitivt (begavelsesmæssigt) befinder sig indenfor eller tæt på normalområdet.
  • Ofte har komplekse og alvorlige psykiske lidelser såsom psykoser, skizofreni, bipolare lidelser, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og autismespektrum-forstyrrelser.
  • Har angst, depression, OCD og ADHD - der er sekundært i forhold til det samlede symptombillede.
  • Adfærdsmæssigt har vanskeligheder, der kan vise sig ved selvskadende adfærd, selvmordstrusler, affektlabilitet og brug af rusmidler, der ses som en sekundær følge af de psykiske vanskeligheder (selvmedicinering).