Specialinstitutionen Amadeus

Specialinstitutionen Amadeus er beliggende i komponistkvarteret i København SV.

Pladser

Specialinstitutionen Amadeus er normeret til 14 døgnpladser. På afdelingen er børnene inddelt i grupper, fordelt efter alder og behandlingsbehov. Der er mulighed for indskrivning til dagbehandling. Der er mulighed for at lave skræddersyede forløb på institutionen og/eller i samarbejde med andre tilbud. Specialinstitutionen Amadeus tilpasser altid indsatsen til den enkelte unge og familien. Det betyder, at der laves individuelle, specialiserede indsatser på institutionen, i byen og i familien/netværket som alle bygger på evidensbaserede metoder.

Målgruppe

Målgruppen er børn i aldersgruppen 5 - 14 år, der har svære psykiske og/eller psykiatriske vanskeligheder, eksempelvis ADHD, OCD, tilknytnings- og (begyndende) personlighedsforstyrrelser, depression/angst og autisme.

Begavelsesmæssigt befinder børnene sig indenfor normalområdet med generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder.

Adfærdsmæssigt har børnene sociale vanskeligheder og kan være indad- eller udadreagerende, selvskadende eller selvmordstruede.