Skole- og dagbehandlings institutionen Solbakken

Solbakken er en skole- og dagbehandlingsinstitution med afdelinger beliggende på Vesterbro og i Emdrup.

Solbakken er beliggende på 2 forskellige matrikler. Afdeling Vesterbro/Valby huser indskoling samt mellemtrinsbørn. Afdeling Emdrup huser primært udskolingsbørn og de største fra mellemtrinet.   

På Solbakken lægger vi vægt på, at barnet trives og udnytter sine potentialer. Vi arbejder på at bringe barnet videre i sin udvikling og gøre det mere robust og parat til indlæring og samvær.

I behandlingsarbejdet tager vi udgangspunkt i et helhedssyn, hvor fokus ligger på det enkelte barns personlige udvikling, sociale kompetencer, skolegang og trivsel i familien.

Pladser:

På Solbakken er der plads til 54 børn fordelt på afdeling Vesterbro/Valby og afdeling Emdrup. Solbakken tilpasser altid indsatsen til den enkelte unge og familien. Det betyder, at der laves individuelle, specialiserede indsatser på institutionen og i familien/netværket som alle bygger på evidensbaserede metoder.

Målgruppe:

Solbakkens målgruppe er børn i aldersgruppen 6 – 16 år som:

  • Kognitivt (begavelsesmæssigt) befinder sig på et niveau inden for eller tæt på normalområdet.
  • Har sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, der kan vise sig ved udadreagerende adfærd og store udfordringer med at fungere i fællesskaber.
  • Er psykisk skrøbelige. Skrøbeligheden kan blandt andet vise sig ved angst, depressive symptomer, følelsesmæssige udsving og selvværdsproblemer.
  • Kan være diagnosticeret med fx ADHD, ADD, OCD, Tourettes syndrom, tilknytningsforstyrrelse, eller forstyrrelser inden for autismespektret.
  • Har behov for et intensivt, fleksibelt og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk behandlingstilbud samt vidtgående specialundervisning.