Skole- og dagbehandlings institutionen Solbakken

Solbakken er en skole- og dagbehandlingsinstitution med afdelinger beliggende på Valby/Vesterbro og i Emdrup.

Solbakken er en dagbehandlingsinstitution for 62 elever i alderen 6-17 år, fordelt på to matrikler. Vi har en afdeling i Valby/Vesterbro for indskoling og mellemtrin og en i Emdrup for mellemtrin og udskoling.  

Vi tror på, at alle børn gør det bedst de kan, og at alle har potentiale til at udvikle sig i en positiv retning.  Vi ved, at elevernes familie er en af de vigtigste faktorer for at skabe trivsel og udvikling. Derfor vægter vi familiesamarbejdet højt for at få en fælles forståelse og engagement i den behandlingsstrategi, der bliver lagt for eleven.

På Solbakken arbejder vi ud fra de miljøterapeutiske principper tid, sted og opgave. Vi mener, at struktur og forudsigelighed er vigtige elementer i behandlingsarbejdet, men er også bevidste om betydningen af relationerne mellem eleverne og de voksne. Vi mener, at samspillet mellem struktur og relation skaber konteksten for læring.

Vi har kontinuerligt løsningsfokuserede samtaler med familierne – både telefonisk og via fysiske møder. Her taler vi sammen om, hvordan vi bedst skaber trivsel og udvikling for både eleven og familierne.  

Vi tager i vores behandlingsarbejde udgangspunkt i et helhedssyn, hvor fokus ligger på den enkelte elevs personlige udvikling, sociale kompetencer, skolegang samt trivsel i familien.

Målgruppe

Solbakkens målgruppe er elever i aldersgruppen 6-17 år, som:

  • Er psykisk skrøbelige, og/eller har socioemotionelle vanskeligheder.
  • De har ofte psykiatriske diagnoser der kommer til udtryk ved personligheds, adfærds og/eller følelsesmæssige vanskeligheder, tilknytningsforstyrrelser og angst. Vi har ligeledes elever diagnosticeret med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
  • Har kognitive evner indenfor, lidt over eller under normalområdet.
  • Har behov for et intensivt, fleksibelt og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk behandlingstilbud samt specialundervisning.