ScooP

ScooP er en skoleindsats under skoleflex-ordningen i Københavns Kommune.

ScooP er en skoleindsats under skoleflex-ordningen i Københavns Kommune - ScooP er altså på samme tid en socialpædagogisk og special-pædagogisk indsats i skolen og i famlien/netværket.

Målgruppen for ScooP er først og fremmest de børn og unge, hvis skoleforløb har brug for mere social- og specialpædagogisk støtte, end man kan tilbyde fra skolens side. Men målgruppen for ScooP er også lærere, der har brug for supervision og sparring, børne-grupper, der har brug for socialtræning eller en familie, der har brug for hjælp til at strukturere deres rutiner i hverdagen med de udfordringer, de lever med.

Formålet med ScooP er at hjælpe barnet, familien og skolen til at overkomme de forhindringer, der er for et fungerende skoleliv, så barnet eller den unge kan blive i, eller komme tilbage til, deres skole. Med en tidlig og relevant indsats vil vi forebygge eller afkorte forløb i dagbehandlingstilbuddene.

Indsatserne kan have mange forskellige former og mål. De konkrete metoder udvælges med baggrund i barnets, den unges eller familiens problemstillinger. Vi har medarbejdere som er specialiseret i en række videns- og evidensbaserede metoder som KAT, AART og PALS. Opgaverne varetages af personale fra Dagbehandlingsinstitutionen Solbakken og FLX Community under UngeHuset Emdrup samt fra resten af CSP - dvs. social- og specialpædagoger, speciallærere og psykologer - alle med erfaring indenfor det psykiatriske område.

Scoop kan være en del af et kombinationstilbud i CSP eller organiseres i et samarbejde på tværs af myndighedsområdet, kommunale tilbud og med lokale aktører.

ScooP-enheden er organisatorisk placeret på UngeHuset Emdrup, Emdrupvej 138, 2400 København NV og tilknyttet centerets øvrige institutioner og ROBUS.

For mere information kontakt:
Centervisitator Karina Holtemann
51 68 00 33
eller send mail her