Samarbejde med Børne- og Ungepsykiatrisk Center

Udvidet samarbejdsmodel for CSP, Borgercenter Børn og Unge og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden.

Den nye samarbejdsmodel tager udgangspunkt i den eksisterende samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, og skal derfor forstås som en uddybning af og tilføjelse til den eksisterende aftale.

Formål og målgruppe

Formålet med den nye samarbejdsmodel er at skabe bedre sammenhængende behandlingsforløb for anbragte børn og unge med en psykisk sygdom i alderen 12-18 år.

Målgruppen er børn og unge, der bor på en af Center for Socialpædagogik og Psykiatri's institutioner og som fortsat har kontakt til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC afdeling Bispebjerg eller Glostrup).

Samarbejdsmodellen er målrettet anbragte børn og unge i alderen 12-18 år, der er ramt af svære, komplicerede og komplekse psykiske sygdomme og som derfor har brug for en særlig indsats.

Alle fagpersoner, der har med barnet/den unge at gøre, kan indkalde til møde, hvor en eventuel aktivering af modellen kan besluttes. Det er intentionen, at modellen skal kunne tilpasses efter behov.

Den nye model vil blive afprøvet fra d. 1. juni 2015 og herefter løbende justeret. Her på siden kan man løbende se den aktuelle version af samarbejdsmodellen.