Psykiatrifagligt Konsulentteam

Har du som sagsbehandler brug for særlig rådgivning indenfor området børn og unge med psykiske vanskeligheder eller psykiatriske lidelser?

Har du brug for hjælp?

Psykiatrifagligt Konsulentteam tilbyder vederlagsfri rådgivning til ansatte i BBU-myndighed, når der er be­hov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Der har gennem de senere år været en stigning i antal­let af børn og unge i psykisk mistrivsel.

For at sikre indsatser, der understøtter disse børns trivsel og udvikling, tilbyder vi i Psykiatrifagligt Konsu­lentteam specialiseret viden om psykiske sygdomme, udviklingsforstyrrelser, belastningssymptomer mm. samt deres betydning for børn og unges trivsel og udvikling.

Vi har også fokus på familie og netværk.

Vi tilbyder

  • Gennemlæsning af relevante sagsakter mhp vurdering af, om der er psykiatrirelaterede udfordringer på spil
  • Vejledning, rådgivning og sparring på konkrete sager, med fokus på støtte- og behandlingsbehov
  • Kortere eller længere samarbejdsforløb afhængigt af behov
  • Telefonkonsultation
  • Fast deltagelse i gruppemøder, hvor der sagsdrøftes
  • Vidensdeling i relation til børne- og ungdomspsykiatriske temaer
  • At bidrage med en forståelse af og tilgang til forældre, som selv har psykiske vanskeligheder eller psykiatriske lidelser
  • Deltagelse i relevante netværksmøder, samarbejdsmøder med psykiatrien eller lignende

Hvem er vi?

Psykiatrifagligt Konsulentteam består af en psykolog og en psykiatrisk sygeplejerske, som har flere års erfairng som specialister i VISO opgaver.

Tilsammen har vi stor erfaring med både den klini­ske praksis indenfor området og socialpædagogisk behandling af målgruppen.

Da vi er en del af Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP), indgår vi i et bredt netværk af specialister indenfor området, og er derfor opda­terede på viden, tilgange og metoder i arbejdet.

Kontakt

+45 61622376