Koordinatorenheden

  • ""
Koordinatorenheden tilbyder faglig gratis vejledning og støtte til sagsbehandlere, der arbejder med børn og unge med psykologiske problemer.

Formål

Formålet er at supportere og opkvalificere sagsbehandlere, til at varetage sager, hvor der er mistanke om, eller tilstedeværelse af psykologiske og/eller psykiatriske vanskeligheder.

Målgruppe

Koordinatorenheden henvender sig til ansatte i BFCK, som står med komplekse problematikker, hvor der er mistanke om eller tilstedeværelse af psykologiske eller psykiatriske problematikker. Koordinatorenheden giver vejledning og støtte i sager omhandlende psykisk syge og psykisk skrøbelige børn og unge fra 0-18 år. Det drejer sig om børn og unge med et bredt spektrum af sammenfaldende psykiske og sociale vanskeligheder.

Koordinatorenheden beskæftiger sig med alle børn og unge i Københavns Kommune med psykiske problemer, og ikke kun med dem, der tilbydes udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vi tilbyder

  • Undervisning indenfor børne- og ungdomspsykiatrien
  • Vejledning og rådgivning i enkeltsager eller til personalegrupper
  • Supervision af personale, individuelt eller i grupper
  • Specialiserede og skræddersyede opgaveløsninger efter behov
  • Konsultative opgaver i forhold til konkrete problemstillinger
  • Undervisning om et ønsket tema eller undervisningsforløb (afhængigt af ønsket)
  • Workshops med fokus på særlige problemstillinger inden for psykiatrien

Hvem er vi?

Koordinatorenheden er en del af den faglige stab i Center for Socialpædagogik og Psykiatri, og vi har faglig baggrund i psykologien og psykiatrien.

Kontakt

+45 61622376