Indsats på tværs

Indsats på tværs arbejder med at forbedre behandlingsforløb for anbragte børn og unge i alderen 12-18 år, der er ramt af psykisk sygdom.

Indsats på Tværs er startet som et tværsektorielt projekt fra 2014-2016. Projektet er nu afsluttet og i drift. 

I Indsats på tværs er der blevet udarbejdet en ny samarbejdsmodel for bedre sammenhængende behandlingsforløb for anbragte børn og unge i alderen 12-18 år, der er ramt af psykisk sygdom.

Indsats på tværs er et tværsektorielt projekt, og vi er bredt repræsenteret med deltagere fra begge sektorer. Der er deltagere fra Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP), Borgercenter Børn og Unge, København (BBU) og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden (BUC). Vi ligger stor vægt på at høre dem, det drejer sig om, og vi vil derfor undervejs i projektet inddrage børnene, de unge og deres familier. Sammen udvikler vi en ny samarbejdsmodel, som tager afsæt i den allerede eksisterende samarbejdsaftale.

Med samarbejdsmodellen er det intentionen at børnene, de unge og deres familier vil opleve en systematisk og tættere kontakt mellem CSP, BUC og BBU. Der vil blandt andet være fokus på afholdelse af møder på tværs af sektorerne og sammen med børnene, de unge og deres pårørende. Ved at mødes skaber det mulighed for at få en fælles forståelse af barnets eller den unges udfordringer og situation, og sammen ligge en plan for indsatsen og mål for behandlingen. 

I kan læse evalueringen af Indsats på Tværs i nedenstående dokument