Hvilken behandling tilbyder ROBUS?

Behandlingen i ROBUS bliver individuelt tilpasset efter dine behov.

Når du eller dine forældre henvender jer til ROBUS, vil vi invitere jer til en indledende samtale. Her vil vi høre om de problemer, du slider med. Vi vil spørge til dine vanskeligheder i forhold til spisning og om, hvordan du i det hele taget trives i din dagligdag. Hvis vi bliver enige om, at ROBUS er det rigtige sted for dig at få hjælp, vil vi ved en opfølgende samtale planlægge det videre behandlingsforløb.

Indholdet og varigheden af et behandlingsforløb tilrettelægges individuelt efter den unges behov. Det kan være alt fra nogle enkelte rådgivende samtaler, til et længere forløb med ugentlig kontakt gennem adskillige måneder. Et udgangspunkt for behandlingen er, at du både skal have hjælp til at håndtere dine problemer med spisningen og mulighed for at arbejde med de vanskeligheder, der ellers fylder i dit liv. Et vigtigt fokus for de fleste er at blive bedre til at håndtere vanskelige tanker og følelser på en måde, så de bliver mindre styrende og kommer til at fylde mindre i dagligdagen.

Ofte vil behandlingen omfatte:

  • Familiesamtaler
  • Individuelle samtaler
  • Undervisning om spiseforstyrrelser, kost, ernæring og kropsopfattelse
  • Konkret vejledning i at ændre spisemønster

Nogle unge vil gerne komme til et behandlingsforløb, uden at deres forældre deltager. Det kan godt være en mulighed, når vi vurderer, at den unge kan have udbytte af et behandlingsforløb på egen hånd. Ønsker du at komme til et behandlingsforløb alene, vil vi dog altid snakke med dig om mulighederne for, at det kan være en støtte at inddrage dine forældre i behandlingen. Hvis du fortsætter i et længere forløb (mere end et par gange), skal dine forældre være informerede om det.