FLX

  • ""
FLX er et tilbud om fleksible og skræddersyede løsninger til børn og unge med psykiatriske problematikker i alderen 5-18(23) år.

FLX er et tilbud om fleksible og skræddersyede løsninger til børn og unge med psykiatriske problematikker i alderen 5-18(23) år samt deres familier og netværk.

Indsatserne aftales og tilrettelægges med udgangspunkt i barnet, den unges og familiens individuelle udfordringer og medvirker i det hverdagsliv, hvor funktioner skal styrkes. Det betyder, at der arbejdes i hjemmet, i skolen, i fritidstilbuddet eller hvor behovet nu er.

FLX indsatsen kan være forebyggende i forhold til skoledagbehandling eller døgnanbringelse, som støtte i efterforløb efter døgnanbringelse, som del af et kombinationstilbud hvor FLX kombineres med andre tilbud på indsatstrappen eks. døgnanbringelse, aflastning eller skoledagbehandling. Kombinationstilbuddet kan være med andre tilbud i CSP, andre kommunale tilbud eller med private aktører. Ligeledes kan det være i samarbejde med et tilbud i Regionhovedstadens Børne- og Ungdomspsykiatri.

Målet er at barnet, den unge og familierne, med et FLX tilbud, støttes i at fungere og være selvhjulpne samt støttes i at forblive i deres lokale netværk.

Med FLX er vi med til at tegne en bevægelse væk fra de traditionelle anbringelses- og dagbehandlingsorienterede løsninger mod mere forebyggende og dynamiske, familie- og netværksorienterede løsninger, der er Tæt på Familien. Grundet fleksibiliteten i FLX kan vi møde børnene og de unge på det relevante trin på Indsatstrappen og vi har ligeledes mulighed for at tilpasse forløbet hurtigt, når behovet ændres.

FLX er organisatorisk placeret på UngeHuset Emdrup, Emdrupvej 138, 2400 København NV og tilknyttet centerets øvrige institutioner og ROBUS.

For mere information kontakt:
Centervisitator Karina Holtemann
51 68 00 33
eller send mail her