Behandlingstilbuddet ROBUS

ROBUS er et behandlingstilbud for dig, som har en spiseforstyrrelse, eller er på vej til at udvikle en. Vi har til huse i Vanløse.

I ROBUS tilbyder vi rådgivning og samtaleforløb til dig og dine forældre, for at hjælpe dig til at komme ud af de spiseforstyrrede mønstre.

Behandlingen er gratis for borgere i Københavns Kommune

Vi kan hjælpe dig med:

  • At du lærer at spise på en hensigtsmæssig måde, og at tanker om spisning, krop og vægt kommer til at fylde mindre i din hverdag
  • At du kommer til at trives bedre og får mere overskud til at tage del i de ting, du gerne vil i din hverdag
  • At du finder nye veje til at håndtere udfordringer i dit liv, så risikoen for tilbagefald i spiseforstyrrede mønstre bliver mindre
  • At din familie og øvrige netværk bliver klædt på til at støtte dig bedst muligt

Hvem kan benytte ROBUS?
ROBUS kan benyttes gratis af alle unge under 23 år med bopæl i Københavns Kommune.

Du eller dine forældre er velkomne til at henvende jer direkte på telefon eller mail. Henvisning kan også ske gennem din sagsbehandler eller Børne- og Ungdomspsykiatrien, hvis du tidligere har været i behandling der.

Andre kommuner har også mulighed for at købe et specialiseret behandlingsforløb til deres borgere.

Kontakt ROBUS for nærmere oplysninger og priser.

                          

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.