Behandlingstilbuddet ROBUS

ROBUS er et behandlingstilbud for dig, som har en spiseforstyrrelse, eller er på vej til at udvikle en. Vi har til huse i Vanløse.

ROBUS er et behandlingstilbud for dig, som har en spiseforstyrrelse eller er på vej til at udvikle en.  Vi har til huse i Vanløse, og vi kan tilbyde rådgivning og samtaleforløb til dig og dine forældre, for at hjælpe dig til at komme ud af de spiseforstyrrede mønstre.

Behandlingen er gratis.

Vi kan hjælpe dig med:

  • At du lærer at spise på en hensigtsmæssig måde, og at tanker om spisning, krop og vægt kommer til at fylde mindre i din hverdag
  • At du kommer til at trives bedre og får mere overskud til at tage del i de ting, du gerne vil i din hverdag
  • At du finder nye veje til at håndtere udfordringer i dit liv, så risikoen for tilbagefald i spiseforstyrrede mønstre bliver mindre
  • At din familie og øvrige netværk bliver klædt på til at støtte dig bedst muligt
     

Hvem kan benytte ROBUS?

For at benytte ROBUS skal du bo i Københavns Kommune og være under 23 år. Tilbuddet er både for dig og dine forældre eller andre pårørende.

Du eller dine forældre er velkomne til at henvende jer direkte på telefon eller mail. Henvisning kan også ske gennem din sagsbehandler eller Børne- og Ungdomspsykiatrien, hvis du tidligere har været i behandling der.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.