Sådan arbejder vi i ROBUS

ROBUS er et behandlingstilbud for dig, som har selvskadende adfærd, en spiseforstyrrelse, eller er på vej til at udvikle en.

ROBUS er et gratis rådgivnings- og behandlingstilbud til børn og unge i Københavns Kommune, som har en spiseforstyrrelse, er på vej til at udvikle en eller som har selvskadende adfærd. Vi tilbyder rådgivning og sam­taleforløb til børn, unge og deres familie, for at hjælpe med at bryde det spiseforstyrrede eller selvskadende mønster. Vi tilbyder også rådgivning og vejledning af fagpersoner, der er i kontakt med målgruppen.

Tilbuddet er gratis og man behøver ingen henvisning.

Hvem kan benytte ROBUS?

Børn og unge med selvskadeerfaring

  • Børn og unge bosiddende i Københavns Kommune mellem 10-17 år.
  • Børn og unge som har erfaring med selvskade og er plaget af aktuelle tanker om at skade sig selv.

Børn og unge i risiko for at udvikle en spiserforstyrrelse

  • Børn og unge under 23 år og bosiddende i Københavns Kommune.
  • Børn og unge som har en overoptagethed af mad, krop og vægt og/eller har tidlige adfærdsmæssige tegn på spiseforstyrrelse.
  • Børn og unge som efter behandling for spiseforstyrrelse i psykiatrien, har brug for støtte til at vende tilbage til hverdagen.

Fagpersoner

Fagpersoner som ønsker rådgivning og sparring vedrørende spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd. Her kan du se medarbejderne i ROBUS

STIME

Med projektet STIME tilbyder Københavns Kommune lettere behandling og vejledning til børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre. Målet med STIME-projektet er at sikre, at familierne får hjælp i deres nærmiljø – inden problemerne vokser sig store. Læs mere på kk.dk/STIME

Kontakt os

Vores telefonnummer er 2147 5498 og vi har åbent:

  • Tirsdage kl. 10.30 – 12.00
  • Torsdage kl. 8.30 – 10.30