Hvad er ROBUS?

  • ""
ROBUS er et behandlingstilbud for dig, som har selvskadende adfærd, en spiseforstyrrelse, eller er på vej til at udvikle en.

ROBUS er et gratis rådgivnings- og behandlingstilbud til børn og unge i Københavns Kommune, som har en spiseforstyrrelse, er på vej til at udvikle en eller som har selvskadende adfærd. Vi tilbyder rådgivning og sam­taleforløb til børn, unge og deres familie, for at hjælpe med at bryde det spiseforstyrrede eller selvskadende mønster. Vi tilbyder også rådgivning og vejledning af fagpersoner, der er i kontakt med målgruppen.

Tilbuddet er gratis og man behøver ingen henvisning.

Hvem kan benytte ROBUS?
Unge med selvskadeerfaring

  • Børn og unge bosiddende i Københavns Kommune mellem 10-17 år.
  • Børn og unge som har erfaring med selvskade og er plaget af aktuelle tanker om at skade sig selv.

Børn og unge i risiko for at udvikle spiseforstyr­relse

  • Børn og unge under 23 år og bosiddende i Københavns Kommune.
  • Børn og unge som har en overoptagethed af mad, krop og vægt og/eller har tidlige adfærdsmæssige tegn på spiseforstyrrelse.
  • Børn og unge som efter behandling for spiseforstyrrelse i psykiatrien, har brug for støtte til at vende tilbage til hverdagen.

Fagpersoner
Fagpersoner som ønsker rådgivning og sparring vedrørende spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd.

                          

Kontakt